Liên minh châu Âu (EU) đã thiết lập mức dư lượng tối đa (MRLs) cho thuốc trừ sâu và các sản phẩm thực phẩm. Tuân thủ nghiêm ngặt với MRLs và công tác phòng chống nhiễm khuẩn là điều kiện tiên quyết để nhập khẩu sản phẩm vào thị trường châu Âu.

1. Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu

2. Kiểm soát thực phẩm nhập khẩu vào EU

Sản phẩm nhập khẩu sẽ phải chịu kiểm soát chặt chẽ. Những kiểm soát này được thực hiện để đảm bảo rằng tất cả các loại thực phẩm bán tại thị trường EU được an toàn, nghĩa là phù hợp với tất cả các yêu cầu quy định hiện hành. Có ba loại kiểm tra: kiểm tra tài liệu, kiểm tra nhận dạng, kiểm tra vật lý.

Để thực hiện nghĩa vụ này, nhà xuất khẩu phải cung cấp bằng chứng về nguồn gốc của tất cả các loại trái cây và rau quả với một vận đơn, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, danh sách đóng gói và tài liệu hướng dẫn

3. Tiêu chuẩn thị trường

Luật pháp của EU đặt ra các tiêu chuẩn thị trường nói chung (GMS) và cụ thể đối với chất lượng tối thiểu và độ chín tối thiểu của tất cả các trái cây tươi và rau quả hoặc tương đương.

4. Dán nhãn và bao bì

Thực phẩm đặt trên thị trường EU phải đáp ứng của pháp luật về ghi nhãn thực phẩm. Lưu ý rằng có những là điều luật cụ thể quy định cho việc đóng gói và trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả hàng hóa trên thị trường tại EU.

5. Sức khỏe cây trồng

Trái cây và rau quả xuất khẩu sang EU, phải tuân thủ các quy định của EU về bảo vệ thực vật. EU đã đặt ra các yêu cầu kiểm dịch thực vật để ngăn chặn nhập khẩu và lây lan của các sinh vật gây hại cây trồng và gây hại cho các sản phẩm thực vật trong EU.

6. Các chất ô nhiễm

Các chất ô nhiễm là những chất không được cố tình thêm vào thực phẩm, nhưng có thể có mặt như là kết quả của các giai đoạn khác nhau của sản xuất, đóng gói, vận chuyển hoặc nắm giữ., EU đã đặt ra giới hạn cho một số chất gây ô nhiễm. Đặc biệt là các giới hạn cho nitrat (trong rau bina và rau diếp) và kim loại (cadmium, chì, thủy ngân, thiếc vô cơ) có liê

7. Chứng nhận đảm bảo

Chương trình chứng nhận an toàn thực phẩm được yêu cầu thông thường nhất, cần thiết cho xuất khẩu sản phẩm tươi sống đến châu Âu là GLOBALG.A.P. Đây là một tiêu chuẩn bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất nông nghiệp, từ trước khi cây trồng được gieo xuống mặt đất đến sản phẩm chưa qua xử lý. GLOBALG.A.P. đã trở thành một tiêu chuẩn tối thiểu đối với hầu hết các siêu thị châu Âu. Ngoài GLOBALG.A.P, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm khác cũng có thể được yêu cầu như British Retail Consortium (BRC), IFS, SQF, FSSC22000 …

Nguồn: cbi.com